1, Proč název Smart Life-Saving Cabin?!

Smart = Chytré, Inteligentní, Elegantní Řešení – Věříme, že to vše se snoubí v naší Smart Life-Saving Cabině – jak co se Tvaru a Stylu Provedení týká, tak i Unikátních Bezpečnostních Prvků a v neposlední řadě i v Systému Řízení a Regulace SL-SC Siemens Si-Home!

Life-Saving = Život a Majetek Ochraňující Řešení – Od Konstrukce Nosného Rámu, Skladby Stěn, Stropu, Podlahy, Speciálního Provedení Oken a Dveří, Zavíracích Bezpečnostních Teras, až po vlastní zásobu Pitné Vody, Užitkové Vody, Filtraci a Rekuperaci Vzduchu, vlastní Generátor Elektrické Energie, Dobíjecí Baterie a vlastní sklad Potravin, Tekutin a Speciální Výživy!

Cabin = Mobilní, Jednoduše-Přepravitelný Dům – ale s Velkým Důrazem na Nadstandardní Styl a Pohodlí Bydlení!


2, Proč uvažovat o Smart Life-Saving Cabině – případně proč Preferovat Smart Life-Saving Cabinu před pořízením normálního Domu?!

Pro Bezkonkurenční kombinaci Stylu Bydlení, Kvality Provedení, Flexibility, Mobility a v neposlední řadě i Revoluční Úrovně Bezpečí a Nezávislosti Provozu v případě potřeby!

Samozřejmostí je Kombinace Revolučních Postupů Výstavby, Použití Ekologických Materiálů a Moderního Řízení Domácnosti SL-SC Siemens SiHome!

Smart Life-Saving Cabina, jako jediná na Světe, reaguje na současnou situaci ve Světe a na Negativní Projevy Změny Klimatu!

Typický zákazník Smart Life-Saving Cabiny je člověk, který buď již o všechno přišel při Přírodní Katastrofě nebo i jiné Události, a už NIKDY nechce dopustit aby se to znovu opakovalo, nebo je to člověk, který sdílí obavy z Budoucího Vývoje a Dopadů Změn Klimatu!

Tedy pokud hledáte Opravdu Bezpečný a zároveň Stylový Dům pro sebe a svou rodinu, tak Smart Life-Saving Cabina je ta Správná a Jediná Vaše Volba!


3, Jaké tedy Bezpečností Prvky nabízí Smart Life-Saving Cabina?!

Bezpečnost zákazníka Smart Life-Saving Cabiny začíná Pevným Ocelovým Rámem s Výztužemi, podpořeným Statickým a Destrukčním Výpočtem, s Dvojitou Sendvičovou Stěnou a Stropem se Speciální Výplní a Dvojitou Vyztuženou Podlahou!

Takto navržená SL-SC Konstrukce odolá jak Extrémním Povětrnostním Vlivům, Nárazům Větru, Vody, Sněhu a Kamení, případně i nárazům jiných těles, tak i projevům Zemětřesení!

Dalším Bezpečnostním Prvkem SL-SC Domu jsou Speciální Vysoce Odolná Okna a Okenní Rámy navržené s maximální úrovní Bezpečnosti a Vodotěsnosti!

I přes Nadstandardní-Bezpečnostní Řešení Oken a Okenních Rámů, je Smart Life-Saving Cabina vybavena Unikátními Zavíracími Terasami, chránící Prosklenou Část proti Proražení, a po uzavření dotváří celistvou pevnost Smart Life-Saving Cabiny!

Základem Zavírací Terasy SL-SC je Nosný Rám s Proti-Průrazovým Panelem, a Venkovní a Vnitřní Pohledovou-Bezpečnostní Vrstvou!

Vnitřní Stěny, Strop a Podlaha jsou v Provedení Nehořlavých, Vysoce Odolných Desek s Třídou Reakce na Oheň A1 – 30-60-90-120 minut!

Venkovní Obložení může být také v Provedení Nehořlavých, Vysoce Odolných Desek s Třídou Reakce na Oheň A1 – 120-150-240 minut – a Venkovní Proti-Požární odolnost je Podpořena Sestavou Sprinklerů!

Fyzický pocit Bezpečí zákazníka Smart Life-Saving Cabiny doplňuje Vybavení Technické Místnosti a Koncepce Skladu Potravin a Tekutin!

Technická Místnost SL-SC byla navržena s maximálním důrazem na Samostatnost a Ostrovní Způsob Provozu Smart Life-Saving Cabiny – tedy Vlastní Generátor El. Energie a Bateriové Uložiště, Vlastní Zásoba Pitné a Užitkové Vody s Filtrací, Rekuperace-Filtrace Vzduchu a Prachovými, Teplotními, Pohybovými, Záplavovými Čidly!


4, Chcete mi říct, že Vaše Smart Life-Saving Cabina je schopná mě a mou rodinu ochránit před Projevy Přírodních Katastrof?!

Ano, přesně to je naše Poslání a Cíl!

Proti Projevům Zemětřesení jsme vyvinuly Speciální Smart Life-Saving Nábytek, který zabrání zranění z důvodu pádu nábytku, sklenic a nádobí! Druhým Speciálním Prvkem je Anti-Vibrační Konstrukce tlumící Otřesy!

Proti Projevům Hurikánů, Tajfunů, Tornád, Orkánů, Vichřic jsme vyvinuly Sestavu Dvojité Sendvičové Stěny a Stropu se Speciální Ochrannou Výplní a Unikátními Zavíracími Terasami, Designované proti Enormnímu Zatížení a Nárazům! V poslední řadě je to Systém Zafixování Smart Life-Saving Cabiny do Připravených Zámků v Základech – a tím i násobně zvýšená Stabilita! Proti Projevům Požárů, Lesních Požárů jsme vyvinuly Venkovní, Proti-Požární Obložení s Odolností 120-240 min – a v případě dodávky i Smart Life-Saving Bazénu – získá náš zákazník Centrální Systém Externího Zhášení napojeného na SL-SC Bazén!

Proti Projevům Záplav jsme vyvinuly Speciální, Vysoce-Odolná, Vodotěsná Okna, která jsou dále chráněna Zavíracími Terasami SL-SC s Jedinečným Vodotěsným Zámkem a Ochranou Proti Proražení předměty unášené Vodou!

Proti Projevům Prachových, Písečných Bouří, Zvýšené Hladiny Prachu v Ovzduší jsme vyvinuly Speciální Vzduchové Klapky navázané na Venkovní Čidla Prachu, v kombinaci s Filtrační-Rekuperační Vzduchovou Jednotkou s Výsuvným Nasávacím Kanálem!

Pro všechny výše uvedené Přírodní Události platí vybavení Smart Life-Saving Technické Místnosti s Maximální Úrovní Samostatnosti!

V neposlední řadě je to možnost Smart Life-Saving Cabiny být naložena a odvezena mimo dosah Nebezpečí / na Nové Místo Určení!


5, Jaké jsou dostupné Rozměry Vaší Smart Life-Saving Cabiny?!

Výška: 3 m / 3,5 m / 4 m
Šířka: 3 m / 3,5 m / 4 m
Délka: 5 m / 10 m / 15 m / 18 m / 20 m


6, Jsou dostupné i jiné Rozměry Smart Life-Saving Cabiny?!

Ano, nabízíme také Řešení se Speciálními Rozměry – Dle Přání Zákazníka / Dle Dostupných Rozměrů / Dle Požadované Dispozice


7, Jaká je Váha Smart Life-Saving Cabiny?!

Váha závisí na zvoleném Typu Smart Life-Saving Cabiny, na Použitých Materiálech, na Zvolené Skladbě, na Bezpečnostních Prvcích Life-Saving, na Vnitřním Vybavení a Skladbě Vybavení Technické Místnosti!

Orientační Přepravní Váha: 25-35 tun
Orientační Užitná Váha: 35-50 tun


8, Jak je Řešena Doprava na Místo Určení

Jsme Specialisté na Nadrozměrové Přepravy – po Evropě i Celosvětově!
Dle Finálního Typu, Rozměrů, Váhy Smart Life-Saving Cabiny a dle Adresy Dodání je Přesně Naplánována Přeprava z Výrobního Závodu!


9, Jak je Řešena Vykládka – Případně Pohotovostní Nakládka – na Místě Určení

Dle Finálního Typu, Rozměrů, Váhy Smart Life-Saving Cabiny a Dle Podmínek na Místě Vykládky – je Precizně Stanoveno Těžiště Smart Life-Saving Cabiny, Zvolen Odpovídající Typ Jeřábu pro Bezpečnou a Rychlou Vykládku a Zpracován Manuál Vykládky a zároveň i Pohotovostní Nakládky!


10, Nabízíte Pomoc při Vykládce / Kompletaci na Místě Určení

Samozřejmě! Povaha Smart Life-Saving Cabiny vyžaduje Bezpečnou a Precizní Vykládku, Ukotvení, Kompletaci s Příslušenstvím a Precizní Kontrolu a Uvedení do Provozu! V neposlední řadě také zaškolení uživatelů – vše v Režii Techniků Smart Life-Saving – případně Smluvních Partnerů!